เกี่ยวกับเรา

     โดยเริ่มแรก ET ถูกก่อตั้งโดยคุณ คงสิน จรุงล้ำเลิศ และ หุ้นส่วนชาวเกาหลีใต้ Mr.Yeom Soo Yeol ภายใต้ชื่อบริษัท เน็กซ์เทค โซลูชั่น จำกัด เพื่อจำหน่ายและให้บริการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และกล้องวงจรปิดให้แก่โครงการในนิคมมาบตพุด และจังหวัดระยองเป็นหลัก โดยมีกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นองค์กรขนาดใหญ่จากประเทศเกาหลีใต้ เช่น Samsung Engineering, SK Engineering, GS Engineering, ShinAnn, Halla Climate Control เป้นต้น แต่เมือเข้าถึงปี 2552 หุ้นส่วนชาวเกาหลีใต้มีความประสงค์จะกลับไปดำเนินธุรกิจที่ประเทศเกาหลีใต้ คุณคงสิน จึงดำเนินธุรกิจต่อ ภายใต้ชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นเทอร์ เทคโนโลยี ภายใต้โลโก้ ET Showroom ในปี 2554 โดยขยายกลุ่มลูกค้าให้กว้างมากขึ้น ตามสภาวะของความต้องการของตลาด โดยมุ่งเน้นทั้นในส่วนของ Home Use และ Corporate อีกทั้งยังขยายกลุ่มสินค้าและบริการให้กว้างและหลายมากขึ้น ตามคอนเซ็ป "มาที่เดียวได้ครบกับ ET Showroom" และในปี 2558 เพื่อรองรับความเป็นอาเซียน และการขยายกิจการไปยังกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ จึงได้การแปรสภาพ จากห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็น บริษัทจำกัด ภายใต้ชื่อเดิม
     ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ET ได้ปรับตัว และเพิ่มความหลากหลายของการบริการให้เข้ากับความต้องการของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างตลอดเวลา ด้วยบุคลากรที่มีความสามารถ พันธมิตรธุรกิจที่มีประสบการณ์ ตลอดจนเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยมุ่งเน้นการบริการที่มีคุณภาพและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้า โดย ET ทุ่มเทบุคลากร เครื่องมือและเทคโนโลยี ในทุก ๆ โครงการ และรักษามาตรฐานคุณภาพที่ดี เพื่อที่จะเป็นปัจจับที่จะนำ ET ไปสู่ความสำเร็จ

Visitors: 666